Facebook

23 sep 2018

O projekte

Projekt Gaudeamus je inicatívou študentov a pedagógov vytvorený s cieľom ponúknuť priestor pre rozvoj mladej slovenskej žurnalistiky. Prvým krokom projektu bolo vytvorenie webového portálu gaudeo.sk na ktorom môžu slobodne publikovať študenti a akademici z celého Slovenska.

Web vznikol v novembri 2016 a kráto nato získal ocenenie „Štúrovo pero“ pre najlepší študentský online magazín. Prijali sme ho s pokorou a vedomím, že viac než odrzkadlením jeho excelentnosti, vypovedá o absencii reálnej konkurencie v tejto oblasti. Rozhodli sme sa preto učiniť ďalšie kroky smerujúce k podpore žurnalistov z akademického a študenského prostredia v troch klúčových krokoch.

  • Prvým je pokračovanie vo vývoji portálu, jeho doplnenie o ďalšie služby, rozšírenie publika prostredníctvom sociálnych médií a rozšírenie kanálov pre online distribúciu jeho obsahu. Súčasne budeme pracovať na vývoji monetizačných mechanizmov a hľadať udržateľný spôsob financovania projektu.
  • Druhým je získanie prostriedkov na realizáciu pravidelných stretnutí prispievateľov s cieľom poskytnúť priestor pre networkingové a vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvoju ich talentu. Tieto aktivity zahŕňajú prednášky, workshopy a školiace pobyty určené študentom a pedagógom so záujmom o oblasť médií.
  • Tretím je vytvorenie pavidelného tlačeného magazínu Gaudeo Výber. Toto periodikum chceme distribuvať 2x ročne do inštitúcií, prevádzok firiem a predplatiteľom ako exkluzívne graficky spracovaný výber toho najlepšieho čo sa na portáli za dané obdobie objavilo.

Ak nám chcete s ľubovoľným zámerom akokoľvek pomôcť, prípadne chcete publikovať svoje obsahy na našich stránkach, neváhajte a píšte na redakcia@gaudeo.sk

___

Vydavateľom publikácií a prevádzkovateľom portálu je Trnavský akademický klub, sídliaci na Nám. Jozefa Herdu 2 v Trnave. Tím interných redaktorov aktuáne vedie Magdaléna Švecová, web spravuje Michal Kabát. Mená a profily redaktorov nájdete v sekcii autori.