Pohľad náhodného pozorovateľa na začiatok  najdlhšej prestávky v škole.