Rezort sa chce zamerať na prevenciu voči prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.