Cyklus sto farebných grafických listov – drevorytov španielskeho umelca Salvadora Dalího, ktoré sú ilustráciami k Božskej komédii stredovekého básnika Dante Alighieriho, predstaví pripravovaná výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.