Keď som oslovila Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú s prosbou o interview, mala som malú dušičku. Vzápätí mi však odpísala veľmi príjemná mladá žena, ktorá si so mnou hneď potykala. Porozprávali sme sa nielen o jej práci, ale aj o využívaní sociálnych sietí či obrane voči fake news.