Veronika Pizano je aktívna v mnohých oblastiach. S plným nasadením sa venuje rodine, pôsobí v MONO, bloguje, učí. Nemá návod na to, ako sa to všetko dá stihnúť, ale naučila sa rozlišovať, čo je podstatné a čo nie.