Na začiatku novembra sa konali voľby do vyšších územných celkov. Prišli mnohé prekvapenia, čo ani vo sne nikto nečakal.