Opakuje sa to každý rok. Počas týždňa sa trikrát pohádate s partnerom, päťkrát s kamarátkami a dvakrát s rodičmi, pretože sa vaše predstavy o dokonalom Silvestri odlišujú. Nie každý má možnosť zažiť Silvester podľa svojich predstáv, no niektorí sa štandardným oslavám z princípu vyhýbajú.