Inovatívny nápad praktikanta Kliniky liečebnej rehabilitácie v Košiciach-Šaci vyhral na medzinárodnom sympóziu.