Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi 1250 najlepších univerzít sveta.