Jazykové dedičstvo karpatských Nemcov žijúcich na Slovensku sa postupne vytráca. Aby si nemecká menšina uchovala svoju jazykovú identitu živú, dlhodobo sa usiluje o posilnenie pozície dnes zákonom oslabenej nemčiny v školách.