Ženská kanoistika v posledných rokoch napreduje. Jednou z hlavných ťahúňov tohto športu na Slovensku je aj mladá Hana Mikéciová. O ženskej kanoistike, jej začiatkoch a aj cieľoch do budúcnosti nám porozprávala v nasledujúcom rozhovore.