Naučiť seniorov používať mobilné aplikácie sa mnohým môže zdať nemožné. O opak sa snažili doktorandi a pedagógovia FMK UCM, ako sa darilo staršej a mladšej generácii počas vzájomnej spolupráce?