Naučiť seniorov používať mobilné aplikácie sa mnohým môže zdať nemožné. O opak sa snažili doktorandi a pedagógovia FMK UCM, ako sa darilo staršej a mladšej generácii počas vzájomnej spolupráce?V októbri tohto roku prebiehalo na UCM nezvyčajné školenie, na ktoré sa mohli prihlásiť občania starší ako 65 rokov. Išlo o bezplatný kurz používania mobilných aplikácií, seniorom stačilo vlastniť smartfón.

Klasický spôsob vs. gamifikovaný edutainment

Školenie prebiehalo dvoma spôsobmi. Jedna skupina bola vyučovaná klasicky lineárnym spôsobom, druhá v štýle gamifikovaného edutainmentu, respektíve škola hrou „V prvom klasickom spôsobe výučby bolo úlohou lektora vysvetliť vybranú aplikáciu – na čo slúži, ako sa používa. V terénnej výučbe bol naopak lektor iba radca, ktorý odpovedal na otázky v prípade, ak seniorom nestačil vytlačený manuál s pokynmi,“ oboznámila nás školiteľka Nikola Kaňuková.

Podľa organizátorky Magdy Švecovej dopadol klasický spôsob lepšie. Rozdiel však nebol markantný. „To, ako rýchlo a dobre sa seniori naučia pracovať s dotykovým telefónom, závisí od jednotlivca. Dôležitým prvkom sú fyziologické črty, ako napríklad jemná motorika,“ doplnila Švecová, podľa ktorej je v učení rovnako dôležitá aj pravidelnosť používania smartfónov, čo platí v podstate pri akejkoľvek činnosti. Gamifikovaný edutainment je podľa jej slov efektívnejší v rámci prípravy do reálnych podmienok. Ideálny spôsob je kombinovaná výučba, najprv klasicky vysvetliť jednotlivé funkcie a potom ich aplikovať v rámci hry,“ dodáva.

S týmto tvrdením súhlasí aj školiteľka Nikola Kaňuková: „Vo fáze vysvetľovania by sa mala používať klasická lineárna forma výučby a potom by bol priestor na praktické precvičovanie v teréne.“

kurz používania aplikácií
Vyučovanie v teréne. Zdroj: LogaSET

Problémy počas školenia

Vzhľadom na fakt, že mladšia generácia ,,rastie“ spolu so smartfónmi, je pre nich prirodzené vedieť ich ovládať. Seniori to ale majú ťažšie. Niektorým z nich chýbal akýsi ,,úvod“ do problematiky. ,,Ak je niekde nakreslená šípka doľava, znamená to späť. Práve tieto znaky a skratky pre seniorov často celkom nové a nedokážu ihneď pochopiť spôsob, ako jednotlivé prvky fungujú. To by sme chceli v budúcnosti zmeniť,tvrdí Magda Švecová.

Takáto lekcia by však nebola pre všetkých. Niektorí seniori mali prekvapivo dobré skúsenosti s používaním aplikácií. Na kurze sa objavil ešte jeden nepríjemný jav, najmä z pohľadu školiteľov. Počas školenia bolo sa zistilo, že nielen študenti ,,blicujú“, ale aj seniori. Doktoranti z fakulty učili dvadsať seniorov, pričom kapacita kurzu bola 24 ľudí. Niektorí seniori „odpadli“ kvôli rodinným či zdravotným problémom, dvaja sa jednoducho rozhodli kurz ukončiť skôr.

Najlepšia aplikácia

Napriek prvotným problémom účastníčka kurzu Alžbeta Dodrvová vraví, že všetky aplikácie boli veľmi veľmi dobré. Za najlepšiu považuje aplikáciu WhatsApp, pretože je zadarmo. S týmto tvrdením súhlasila aj Nikola Kaňuková: Seniori si tiež pochvaľovali aplikácicu Cestovné poriadky. Mnohí z nich majú stále na chladničke vyvesené odchody a príchody autobusov, ktoré sú každú chvíľku neaktuálne.“

Ako veľmi prínosnú spomenula aplikáciu TripAdvisor, ktorý ich ako veľkých cestovateľov očaril najmä tým, že si môžu na jednom mieste pozrieť pamiatky, reštaurácie, letenky či voľnočasové aktivity a naplánovať si celý výlet.

Naopak, ako najhoršiu aplikáciu považuje QR kód. Tiež spomenula aplikácie, ktoré vrámci výučby podľa nej chýbali. ,„Pridala by som aplikácie, v ktorých by si mohli prečítať alebo pozrieť správy a najnovšie udalosti ako napríklad ich najobľúbenejší denník, mesačník a podobne,“ doplnila.

kurz používania aplikácií
Klasický spôsob vyučovania. Zdroj: LoGaSET

Pokračovanie projektu

Zisťovali sme tiež, či sa plánuje v podobnom projekte pokračovať aj naďalej. Na našu otázku nám odpovedala Magda Švecová: „V rámci projektu ešte plánujeme so seniormi jedno stretnutie, počas ktorého vyskúšame novú aplikáciu a zopakujeme si to, čo sme si prebrali počas dvoch týždňov v októbri. Verím, že na jar by sme mohli byť poučení z chýb a opäť stráviť čas s našimi seniormi.“ Ako pokračovanie projektu je v pláne aj školenie lektorov, ktorí budú učiť seniorov v budúcnosti. V pláne je aj nová kniha, v ktorej budú zhrnuté poznatky.

Pani Alžbeta Dodrvová zhodnotila celý projekt veľmi pozitívne. Zaujímalo nás tiež, či pre ňu bol projekt náročný. „Pre mňa to nebolo náročné, pochopila som všetko hneď na hodine. Príjemne bolo tiež spoznať nových, pozitívne naladených mladých ľudí. Projekt bol zábavný, spracovaný formou hier a krížoviek.“

Výskumný charakter

,,Projekt ako taký mal viac cieľov, jedným bolo naučiť pracovať seniorov so smartfónmi. Počas procesu sme taktiež skúmali vybrané faktory, aby sme prišli k záverom. Oba ciele sme, myslím si, splnili,“ prezradila na záver Magda Švecová.

Školenie bolo súčasťou medzinárodného projektu LoGaSET. Zapojené boli aj organizácie z Litvy, Poľska a Veľkej Británie. Cieľom bolo skúmať využitie geolokačných hier pri vzdelávaní staršej generácie. Geolokačné hry umožňujú hráčom napredovať vďaka meniacej sa lokalizácii, čím sa stali objektom skúmania pri vzdelávaní.

Základom skúmania je štúdia poľskej organizácie z roku 2013. Táto štúdia potvrdila zvýšenie efektívnosti vzdelávania seniorov a schopnosti spoľahnúť sa na seba v rôznych situáciách. V rámci školenia na fakulte sa seniori oboznamovali s týmito aplikáciami: Google Translator, GoogleMaps, TripAdvisor, Cp.sk, WhatsApp a multimédiami.