Niekedy nemusíme cestovať ďaleko, aby sme videli nové prostredie. Svoje o tom vie aj 23-ročná Majka, ktorá navštevuje fakultu masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave. V zahraničí študovala na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, odbor Žurnalistika.