Docent Milan Ftáčnik je predovšetkým učiteľ, ale matematiku vie využiť aj v situáciách, v ktorých sa ocitol ako politik. Mohol sa stať hercom, ale štúdium teoretickej kybernetiky, dnešnej informatiky, predurčilo jeho rozmanitú kariéru.