Slovensko podobné školiace mediálne centrum nemá, preto bude toto unikátom.