Psychológovia z UK vo svojom stánku Otestuje si kogníciu! priblížia a vyskúšajú, akými spôsobmi skúma kogníciu neuropsychológia.