Psychológovia z UK vo svojom stánku Otestuje si kogníciu! priblížia a vyskúšajú, akými spôsobmi skúma kogníciu neuropsychológia.Genetici a biochemici v stánku Biológia a chémia Zeme umožnia návštevníkom pohľad do jadra bunky, kde sa nachádza genetická informácia. Antropológovia si prinesú kostru človeka, aby na nej mohli ukázať, koľko kostí má človek v tele a ako dômyselne sú pospájané. Priblížia tiež, na základe akých znakov možno odhadnúť pohlavie a vek jedinca.

A opäť je tu aj Noc výskumníkov 🙂 #staratrznica #nocvyskumnikov2016

A photo posted by Stará tržnica (@staratrznica) on

Stánok Geovedy – srdce a mozog Zeme predstaví pestrú zbierku hornín a fosílií a základné pracovné nástroje geológov. Návštevníci si budú môcť tiež vyskúšať prácu s geofyzikálnym prístrojom Georadar. Témou vedeckého stánku Všetci sme viacjazyční bude ukázať deťom a tým, ktorí sa zaujímajú o plurilingvizmus, ako ľahko sa dajú študovať viaceré cudzie jazyky.

V stánku Emočná akadémia predstavia odborníci UK softvér Emotion ID, ktorý je schopný rozpoznávať tvárové emócie. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť i na výskume tvárových emócií. Okrem viacerých stánkov si odborníci UK pripravili aj prednášky z rôznych vedných oblastí. Podrobný prehľad všetkých vedeckých stánkov a prednášok UK nájdu záujemcovia na www.nocvyskumnikov.sk. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou UK Andrea Földváryová.

Zdroj: TASR