Jednou z ciest ako podporovať mladých vedcov je podľa Slovenskej technickej univerzity (STU) vytvárať postdoktorandské pracovné miesta.