Jednou z ciest ako podporovať mladých vedcov je podľa Slovenskej technickej univerzity (STU) vytvárať postdoktorandské pracovné miesta.Slovenská legislatíva zatiaľ pojem podstdoktorand nepozná. V zahraničí sú takéto pozície bežné. Podľa rektora STU Roberta Redhammera univerzita vytvorila viacero postdoktorandských pracovných miest, pretože chce udržať na škole mladých nadaných vedcov a omladiť vedecké kolektívy. Európa sa podľa rektora STU dostáva do celosvetovej konkurencie.

„Mladí sa nedajú držať v klietke, idú tam, kde sú lepšie podmienky na prácu, kde môžu dosiahnuť dobrý výkon a neraz i viacej zarobiť. Krajiny sa musia sústrediť radšej na menší počet pracovísk a tie podstatne lepšie financovať, aby mohli preraziť vo svete. Na univerzite sme postdoktorandské miesta vypísali práve v oblastiach, kde máme špičkových odborníkov a kvalitné vybavenie, ktoré sme získali aj vďaka projektom univerzitných vedeckých parkov,“ dodal Redhammer.

Postdoktorandi na STU skúmajú napríklad nové materiály, tvoria aplikácie a algoritmy, vyvíjajú elektroniku pre modernú diagnostiku či navrhujú „solárne“ mestá budúcnosti. Na Slovensku legislatíva postdoktorandov nepozná, hoci Asociácia doktorandov Slovenska dlhodobo bojuje za to, aby ich ministerstvo školstva zaradilo do zákona a ich miesta finančne podporovalo.

„Na Slovensku postdoktorandské miesta otvára niekoľko osvietených univerzít. Používajú na to peniaze, ktoré by mohli smerovať do výskumu či vybavenia školy. Ide pritom o dôležité pozície, kedy sa zo študentov stávajú skutoční vedci,“ uviedla predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska Veronika Trstianska. Ako dodala, čas doktorandského štúdia je krátky pre zásadný vedecký výstup, najmä ak majú doktorandi aj iné povinnosti. „Vďaka postdoktorandskému štúdiu získajú čas na skvalitnenie vedeckých výstupov, dôležité kontakty a skúsenosti,“ doplnila.

Zdroj: TASR, Andrea Settey Hajdúchová