Dee Dee Blanchard poznali jej kamaráti, susedia a ľudia z jej okolia ako vzornú matku, ktorá si so sebou niesla veľký kríž – vážne choré dieťatko. Život plný prekážok bol tak inšpiratívny, že následný zločin vyrazil dych azda každému, kto duo matka – dcéra poznal.