V súčasnosti roboty odpracujú za ľudí 29 % z celkového podielu práce. Vo výhľade do budúcich rokov bude mať toto číslo stúpajúcu tendenciu.