V súčasnosti roboty odpracujú za ľudí 29 % z celkového podielu práce. Vo výhľade do budúcich rokov bude mať toto číslo stúpajúcu tendenciu.Za rok 2018 zamestnanci strávili v práci podľa najnovších údajov Svetového ekonomického fóra 71 % z celkového počtu odpracovaných hodín.

„Priemyselné podniky sú čoraz viac automatizované, za vlaňajšok bolo do prevádzky zaradených viac ako 300 000 nových priemyselných robotov,“ uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Do šiestich rokov roboty odpracujú až 52 % z celkového pracovného času, ľudia už len 48 %.

Aký to bude mať dopad na Slovensko?

Kvôli dominancii automobilového priemyslu, patríme medzi najohrozenejšie krajíny. Automatizácia na Slovensku ovplyvňuje viac ako tretinu súčasných pracovných pozícii, najviac tie s nízkou kvalifikáciou. Našťastie stúpajúce nároky na vzdelanie a prax o niečo znižujú toto riziko. Najmenší dopad bude mať automatizácia na škandinávske krajiny. Napríklad v Nórsku sa dotkne len 6 % súčasných pracovných pozícii.

Podľa analytičky automatizácia zasiahne v strednej a východnej Európe najmä automobilový priemysel, kde sa za rok 2017 eviduje v rámci 28 krajín EÚ 170 000 robotov.

Svetové ekonomické fórum označuje Slovensko, Rumunsko, Litvu, Estónsko a Portugalsko za krajiny s najvyšším nárastom v používaní priemyselných robotov. Práve Slovensko je jednou z krajín, v ktorej sa automobilový priemysel najviac posúva smerom k efektívnejším výrobným procesom. Celosvetovo vzrastie počet priemyselných robotov  o 2,6 miliónov v roku 2019. Je to o milión robotov viac ako v rekordnom roku 2015.

Zdroj: TASR