Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v najnovšom svetovom rebríčku univerzít QS World University Rankings.