Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v najnovšom svetovom rebríčku univerzít QS World University Rankings.Opakovane sa dostala na 651. – 700. miesto. TASR informovala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.  „Medzinárodné rebríčky sú jedným z nástrojov ohodnotenia kvality vzdelávania, výskumu a vedy univerzít. Sú pre nás dôležité z hľadiska možnosti porovnávania sa s inými univerzitami a predstavujú tiež podnet na ďalšie zlepšovanie sa. Uvedené umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému financovaniu je naša vedecká aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom,“ povedal rektor UK Karol Mičieta.

Rebríček QS World University Rankings prvýkrát zverejnili v roku 2004. Zoraďuje univerzity podľa šiestich kritérií s rôznou váhou: akademická reputácia (40 %), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer študentov a akademických pracovníkov (20 %), počet citácií (20 %), úspešnosť pri získavaní študentov (5 %) a akademikov (5 %) zo zahraničia. Prvé tri priečky tento rok patrili Massachusetts Institute of Technology, Stanford University a Harvard University.

Zdroj: TASR