Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach patrí podľa hodnotenia rankingu Worldwide Professional University Rankings RankPro 2015/2016 medzi 100 najlepších svetových univerzít.