Zatiaľ čo jeden sa toleruje, za druhý sú prísne postihy. Je však medzi ideológiami, ktoré tieto znaky znázorňujú, naozaj rozdiel?