Neprijatá na Erasmus + v roku 2015/2016. Áno toto bol status študentky, ktorú finálny ortieľ poznačil a skončilo to úplne inak akoby ste očakávali. Bohužiaľ, jej pokus bol neúspešný – nateraz.