Ivka študuje na Prešovskej univerzite v Prešove. Zamerala sa na učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy. Počas praxe už čo-to zažila, a tak nám prezradila výhody a nevýhody svojho budúceho povolania.