Ľudovít sa síce narodil pred 200 rokmi, no aj dnes jeho meno vedia šikovní marketéri použiť. Veď národná hrdosť je veľmi dobrým motívom na posilnenie značky.