Viac ako 80 % Čechov a Slovákov vlastní v súčasnosti aspoň 3 zariadenia.