Najväčšiu skupinu zahraničných Slovákov môžeme nájsť v Srbsku. Táto komunita vznikla ešte za doby katolizácie, keď ľudia radšej emigrovali ako by sa mali podrobiť režimu. Dnes tam žijú už takmer tri storočia. Z tejto skupiny pochádza aj Miro, ktorý študuje masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave.