Ísť či neísť? Otázka, ktorá ,,trápi“ záujemcov o vysokú školu sa podobá známemu výroku od Hamleta – ,,byť či nebyť?“. Možno je to náhoda, ale všetci sme kedysi stáli alebo stojíme pred rozhodnutím, či študovať na vysokej škole alebo sa hneď po strednej škole zamestnať.