Ísť či neísť? Otázka, ktorá ,,trápi“ záujemcov o vysokú školu sa podobá známemu výroku od Hamleta – ,,byť či nebyť?“. Možno je to náhoda, ale všetci sme kedysi stáli alebo stojíme pred rozhodnutím, či študovať na vysokej škole alebo sa hneď po strednej škole zamestnať.Pamätám si na vetu jednej známej, ktorá tvrdila, že sa prihlásila na vysokú školu z dvoch dôvodov. Prvým bola vidina lepšieho finančného ohodnotenia a druhým dôvodom bol nátlak zo strany rodičov. Jej spolužiačka si tiež podala prihlášku na vysokú školu. Ale len na jednu jedinú.

Zaujímalo ma, prečo sa tak rozhodla. Vždy mala skvelé známky a na viacero škôl, by ju bez problémov prijali. Jej odpoveď bola jasná. Nechce sa uspokojiť s málom. Vie čo chce, čo ju baví a motivuje. Po strednej škole sa preto rozhodla pokračovať v rovnakom odbore a túži to dotiahnuť čo najďalej. Aj napriek tomu, že ju čaká množstvo práce.

Fakty o vysokoškolskom živote na Slovensku

Podľa výročnej správy o stave vysokého školstva v roku 2016, bolo možné v tomto roku študovať v 371 odboroch. Podrobnejší prehľad znázorňuje nasledujúca tabuľka

Zdroj: vlastné spracovanie, podľa výročnej správy o stave vysokého školstva v roku 2016

FMK – Čo ma na škole láka?

Ako študentka odboru marketingová komunikácia na FMK v Trnave, som sa aj ja pred pár rokmi rozhodovala kam ísť na vysokú školu. Fakulta masmediálnej komunikácie ma zaujala z niekoľkých dôvodov. Poskytla mi možnosť vzdelávať sa formou zaujímavých prednášok.

Za posledné obdobie som mala možnosť dozvedieť sa informácie od odborníkov priamo z praxe a vyskúšať si prácu na rôznych projektoch. Prostredníctvom výberových predmetov som sa užšie špecializovala na oblasti, ktoré ma zaujímajú a vďaka pedagógom a zručnostiam, som sa ešte viac utvrdila v tom, čomu sa chcem naďalej venovať.

Škola ponúka príležitosti získať nielen teoretické ale aj praktické vedomosti, ktoré sú prínosné pre študentov aj mimo školskej pôdy. Výhodou je možnosť získať informácie o možnosti praxe v rôznych firmách, v ktorých si študent už počas školy vyskúša, či je vybrané povolanie pre neho správne.

Študentka magisterského stupňa štúdia na FMK Katarína Jurková tvrdí, že odbor marketingová komunikácia si vybrala z niekoľkých dôvodov.

Jedným z nich je možnosť vzdelávať sa vo viacerých oblastiach a keďže po strednej škole nevedela, kde chce neskôr pracovať, vybrala si odbor so širokým uplatnením. ,,Chcem sa vyhnúť úzkej špecializácii a neskorému zisteniu, že to, čo študujem ma nebaví. Pri výbere mi pomohla vtedajšia študentka FMK, pôvodne som chcela ísť na marketing do Bratislavy. Dotýka sa každého odvetvia, rôznych zameraní a cieľových skupín. Časom si uvedomujem aj využitie znalostí pri podnikaní rôzneho zamerania. Takže hlavnými výhodami sú univerzálnosť a možnosti uplatnenia na trhu.“ 

Katarína sa v súčasnosti venuje tvorbe kreatívy a svoje znalosti má v pláne využívať aj v budúcnosti. ,,Venujem sa najmä užívateľským rozhraniam a online grafike (webdizajn, infografiky, dizajn mobilných aplikácii, social media posty a pod.), vizuálnej identite (logá, dizjanmanuály, nastavenie komunikácie) aj printu (letáky, časopisy, knihy, plagáty, infografiky).“

Po úspešnom zvládnutí strednej školy, rozmýšľala o ďalšom zameraní aj terajšia študentka bakalárskeho ročníka na FMK, Lucia Krivuľková. Myslí si, že marketingová komunikácia, reklama alebo žurnalistika je to pravé pre každého študenta, ktorý má záujem sa naďalej rozvíjať v kreativite a komunikácii. Výhodu tiež vidí v stážach a brigádach, ktoré je možné získať prostredníctvom firiem.

Zdroj: pixabay.com
Zdroj: pixabay.com

Čo sa hovorí o praxi na vysokej škole?

Získavanie praktických znalostí vo svojom odbore je dôležité pre budúcu kariéru študenta. Prax je dnes ,,povinnou jazdou“ v každom odvetví. Čo je prínosné nielen pre mnohé spoločnosti, ktoré získajú výpomoc, ale aj pre samotných študentov.

Martin Lapin, ktorý sa venuje štúdiu programovania (grafickému spracovaniu dát) tvrdí, že na škole, kde študuje, študenti získavajú možnosť praxovať prostredníctvom firiem. Tie motivujú potenciálnych záujemcov prostredníctvom rôznych prednášok, vďaka ktorým je možné sa rozhodnúť, či má študent o takúto prax záujem.

Odlišný spôsob vykonávania praxe prebieha v odbore ošetrovateľstvo, ktoré si vybrala študentka Helena Hoždorowá.

Myslí si, že telo človeka je fascinujúce a zároveň tvrdí, že sa pre cestu zdravotnej sestry rozhodla z dôvodu pomoci ľuďom, ktorí si sami nevedia pomôcť, pretože trpia rôznymi bolesťami a zdravotnými ťažkosťami. ,,Prax pozostáva z viac ako 2000 odpracovaných hodín počas troch rokov. Vopred stanovený počet hodín trávime vždy na inom oddelení. Počas troch rokov som vystriedala 15 oddelení.“ A zároveň dodáva, že na oddelení sú študentky vedené pod dozorom zdravotných sestier, ktoré ich odborne školia v praxi. Umožňujú im teoretické poznatky aplikovať v konkrétnych situáciách, s ktorými sa ako zdravotné sestry budú bežne stretávať.

Prax mimo štúdia

Prax v odbore je efektívnym prostriedkom, ktorým sa rýchlejšie približujeme k svojej práci snov a nadobúdame možnosť začleniť sa do kolektívu, ktorý možno tvoria aj priatelia a spolužiaci z vysokej školy. Avšak v súčasnosti sa stretávame s fenoménom praxe či brigády aj mimo svojho študijného odboru.

Mnoho študentov ju vykonáva alebo vykonávalo hneď z niekoľkých dôvodov. Študentka ošetrovateľstva Helena Hoždorowá tvrdí, že sa na takúto brigádu podujala z dôvodu vyššieho vreckového, avšak po skončení štúdia by sa určite rada venovala práci zdravotnej sestry. Študentka marketingovej komunikácie Lucia Krivuľková, v minulosti brigádovala na pozícii čašníčky, pričom tvrdí, že takýto druh práce ju nenapĺňal, preto sa rozhodla priblížiť študijnému odboru a momentálne brigáduje ako online editorka.

Zdroj: pixabay.com
Zdroj: pixabay.com

Prax z pohľadu zamestnávateľov

Významným prostriedkom pre nadobudnutie zručností predstavujú práve firmy. Inšpirujúce prostredie spoločností ponúka príležitosť zasvätenia študentov do dôležitých pracovných techník a návykov, ktoré na nich čakajú po skončení štúdia na vysokej škole. Mgr. Imrich Kovaľ, majiteľ spoločnosti Merineo tvrdí, že v tejto firme má študent príležitosť byť súčasťou tímu, v ktorom pôsobí ako podpora pre zamestnanca, ktorý študentovi zadáva úlohy, ktoré je potrebné splniť.

Cieľom takejto praxe či brigády je pripraviť študenta na vyššiu zodpovednosť a samostatnosť, vďaka týmto vlastnostiam je možné po brigáde získať pracovné miesto.

Podľa Ing. Jána Mišáka, konateľa spoločnosti MiDev sú potrebné vlastnosti pre prax: spoľahlivosť, chuť vzdelávať sa a mať prehľad v danej sfére. Za výhodu taktiež považuje aj rôzne hodnotné vysoké školy. ,,Výhodu má študent kvalitnej školy (napr. VUT, ČVUT, atď.).“

Momentálne študentom spoločnosť poskytuje brigády v sfére marketingu a v IT sektore. Študenti pri takejto práci čiastkové úlohy vykonávajú formou home office-u. Následne je splnenie úloh kontrolované osobne alebo prostredníctvom mobilného telefónu. Konateľ firmy tvrdí: ,,Množstvo práce narastá a ak by sme narazili na veľmi šikovného človeka, ktorý končí školu, určite by sme mu vytvorili potrebné podmienky na to, aby u nás zostal. Všetko je na vzájomnej dohode.“