Dánske kráľovstvo je svojou rozlohou a počtom obyvateľov veľmi podobné nášmu Slovensku. Je krajinou s kvalitným a atraktívnym vzdelávacím systémom aj pre zahraničných študentov. Bezplatné vzdelávanie sa stáva čoraz populárnejšie pre študentov zameraných na výučbu anglického jazyka.