Dobré vzťahy sú základom fungovania v živote každého človeka. Vzťahy sa začínajú vytvárať v rodine a následne sa prenášajú ďalej do školy,do práce aj do každodenného života. V škole a v práci obyčajne trávime väčšinu svojho času a preto sú podmienky a atmosféra na týchto miestach veľmi dôležité.