Všetko, čo vieme o dejinách ľudstva, je zle. Pôvod našej civilizácie, človeka a tiež pyramíd. O tých sa hovorí, že boli postavené iba v Egypte a Mexiku. To nie je pravda… Presne takto začína každá zo série prednášok doktora Semira Osmanagića – Tajomstvo pyramíd v Bosne.Mnoho zahraničných, ale aj slovenských internetových portálov informuje o senzačnom objave najstarších pyramíd na svete. Podľa objaviteľa nie sú iba staršie, ale dokonca väčšie ako tie egyptské. Príbeh o údolí pyramíd sa píše od roku 2005. Vďaka medializácii objavu v denníku Dvevni Avaz sa podarilo získať slušnú základňu podporovateľov. Necelých tridsať kilometrov od Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, sa rozprestiera mestečko Visoko, v ktorom sa nachádza vrch Visočica. Dnes známy ako Pyramída Slnka. Už pri prvej návšteve „údolia pyramíd“, na ktorú bol doktor Semir Osmanagić pozvaný, videl, čo všetci pred ním prehliadli a od toho momentu svoj objav prezentuje svetu.

Pyramídy, ktoré liečia…
Bosnianske údolie pyramíd je celosvetovým fenoménom a najväčším aktívnym archeologickým projektom na svete. Predstavuje najväčší známy komplex pyramídových stavieb. Skladá sa z pyramíd Slnka (220 m), Mesiaca (190 m), Draka (90 m), Chrámu Matky a Lásky. Vrcholy pyramídy Slnka, Mesiaca a Draka tvoria rovnostranný trojuholník (2.170 m). Všetky pyramídy sú orientované ku kozmickému severu. Ich objaviteľ vo svojej knihe z roku 2005 predpovedal na základe podobných prípadov v Egypte, Číne, Mexiku existenciu podzemného labyrintu. Roky práce odhalili predpovedanú obrovskú sieť podzemných tunelov, komôr a vodných nádrží, v ktorých neexistuje žiadne negatívne žiarenie. Nazýva sa labyrint Ravne. Nenachádza sa tu kozmická ani prirodzená rádioaktivita alebo negatívne energie z podzemných vôd. Ravne je údajne jedným z najbezpečnejších miest na planéte, ktoré sú využívané na ochranu zdravia. Cirkulácia vzduchu je perfektná a umožňuje normálne dýchanie počas prehliadok. Koncentrácia záporne nabitých iónov je desaťkrát vyššia, ako je bežný priemer. Už desať minút strávených v takomto prostredí má blahodarný vplyv na naše zdravie, urýchľuje liečbu a spomaľuje starnutie. K dispozícii je mnoho zájazdov a liečebných pobytov.

Údajná Pyramída Slnka. (Zdroj: www.honestguidetobosnia.com)

Znie to úžasne. Príbeh jedného muža, ktorý zmenil pohľad na históriu. Postavil sa obmedzenej spoločnosti a ako sa zdá, bez zbytočnej námahy našiel, čo ani nehľadal. Ale je to pravda? Sú takzvané pyramídy dielom človeka? Sú spojené podzemnými tunelmi? Je pobyt v tejto oblasti zdraviu prospešný, ba až liečivý?

Fakty verzus fikcia
Proces dokazovania skutočného pôvodu fenoménu je už desať rokov obkolesený mnohými nejasnosťami, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú. Kauza nepyramíd je možno iba sledom hlúpych náhod, ktoré bránia v ceste za pravdou. A možno je to dokonalý podnikateľský zámer, ktorý nevyšiel na 100 %. Semir Osmanagić. Veľký smoliar alebo veľký podnikateľ?

  • Doktor Osmanagić už na prelome rokov 2005 a 2006 menoval v médiách archeológov a odborníkov, ktorí s ním spolupracovali. Títo znalci mali do projektu vniesť požadovanú relevanciu a dôveryhodnosť. Avšak, mnohí z nich hneď úplne popreli angažovanosť na výskumných prácach. Našli sa aj takí, ktorí vtedy spoluprácu potvrdili, ale čoskoro opustili projekt v presvedčení, že je to podvod. 
  • Uznávaný odborník, geológ Robert Schoch, popiera existenciu pyramíd v Bosne. V rozhovore z roku 2006 vyjadruje svoj názor na tému. Vrchy, ktoré sa nachádzajú pri Visokom, sú výsledkom prírodných geologických procesov. Ďalej spomína, že mnoho laikov môže považovať niektoré nálezy z oblasti za ohromujúco „pravidelné“. Tieto textúry vyvolávajú dojem, že nemohli byť vytvorené žiadnym prírodným procesom, ale naopak museli byť vytvorené človekom. Geológ pripomína, že v geológii je mnoho „pravidelností“. Od nerastných kryštálov až po bežne sa vyskytujúcu cyklickú sedimentáciu, ktorá vysvetľuje aj pravidelnosť pieskovcových vrstiev v objavoch vo Visokom.
  • O tom, že pyramídy sú výsledkom činnosti človeka, má svedčiť aj skutočnosť, že vrcholy pyramíd Slnka, Mesiaca a Draka tvoria dokonalý rovnostranný trojuholník. Našli sa ľudia, ktorí si dali námahu a pomocou máp na internete merali skutočné vzdialenosti, ktoré netvoria rovnostranný trojuholník.
  • Semirovi sa dodnes nepodarilo skutočne spojiť pyramídy s podzemnými tunelmi Ravne. Tie sa nachádzajú vo vzdialenosti zhruba tri kilometre od pyramídy Slnka.
  • Už spomínaný Robert Schoch nie je jediným odborníkom, ktorý sa otvorene stavia proti celému Osmanagićovmu konceptu. Anthony Harding v roku 2006 v mene Európskej asociácie archeológov odmietol teórie o existencii týchto pyramíd a nazval ich bláznivými a absurdnými. V rozhovore pre britský časopis Archeology tiež uviedol vedecké vysvetlenia úkazov v okolí takzvaných pyramíd.
  • Internet počas rokov obleteli aj správy, že bosnianske pyramídy sú zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Správa dodala celému projektu veľkú vážnosť, keďže ľudia nezvyknú kontrolovať oficiálne zoznamy a uveria tomu, čo si prečítajú. Pozreli sme sa na skutočný zoznam pamiatok a v Bosne a Hercegovine sú dve. Starý most, ktorý spája dve časti mesta Mostar a jeho okolie, a most Mehmed Paša Solokovic. Žiadne pyramídy sa na zozname nenachádzajú a dokonca nie sú ani medzi pamiatkami, ktoré by sa v budúcnosti mohli do zoznamu dostať.
  • V neposlednom rade sú zaujímavé vyhlásenia o liečivých účinkoch pyramíd. Ľudia sem chodia naberať pozitívnu energiu, liečiť sa a prežívať zázraky. Skúsenosti s liečivými účinkami majú aj niektorí Slováci. Fenomén SILY PYRAMÍD je známy už takmer sto rokov. Ide o nadprirodzené účinky pyramíd v Egypte, ale aj predmetov, ktoré majú tvar pyramídy. Ľudia napríklad vyhlasujú, že sa v pyramídach stretli s takou energiou, ktorú nedokázali zniesť a podobným miestam pripisujú rôzne iné neuveriteľné vlastnosti. Vedecké vysvetlenie neexistuje, kedže neexistujú žiadne dôkazy. Jedinou logickou príčinou liečivých účinkov môže byť placebo efekt, teda viera jedinca v pozitívne výsledky. Súbor všetkých poznatkov o pyramídach a ich vlastnostiach sa nazýva tiež pyramidológia. Relevantnosť pyramidológie medzi odborníkmi je zhruba rovnaká ako relevantnosť údolia pyramíd v Bosne medzi archeológmi. Možno preto je táto „vedná disciplína“ nazývaná tiež pseudovedou.
  • Minimálne za zamyslenie stojí aj zmienka o 360° pohľade na pyramídu Slnka. Oficiálne fotografie, pohľadnice a podobný merchandise ukazuje horu z jednej strany – dokonalú pyramídu. Odľahlá strana je, ako sa zdá, presne tam, kde aj pravda. Neviditeľná.
Pohľad na Pyramídu Slnka z opačnej strany. (Zdroj: google.sk/maps)
Pohľad na Pyramídu Slnka z opačnej strany. (Zdroj: google.sk/maps)
Údajné pyramídy. (Zdroj: helios.acomp.usf.edu)
Údajné pyramídy. (Zdroj: helios.acomp.usf.edu)
Semir pri nakrúcaní dokumentu o pyramídach vysvetľuje skutočnosti a pravý pôvod hôr. (Zdroj: cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)
Semir pri nakrúcaní dokumentu o pyramídach vysvetľuje skutočnosti a pravý pôvod hôr. (Zdroj: cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)
Robert Schoch je jedným z mnohých odborníkov, ktorí odmietajú Osmanogićove teórie. (Zdroj: timeofanewera.com)
Robert Schoch je jedným z mnohých odborníkov, ktorí odmietajú Osmanogićove teórie. (Zdroj: timeofanewera.com)
Výtvor prírody alebo človeka? Jeden z nálezov v tuneloch Ravne. (Zdroj: cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)
Výtvor prírody alebo človeka? Jeden z nálezov v tuneloch Ravne. (Zdroj: cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)
Tunely Ravne. (Zdroj : cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)
Tunely Ravne. (Zdroj : cropfm.at/resources/bosnien/visoko_bilder.htm)

Amatérsky archeológ alebo geniálny podnikateľ?
Semir Osmanagić sa narodil v Bosne v roku 1960. Na svojej webovej stránke uvádza, že študoval spoločenské vedy, ekonómiu a medzinárodnú ekonómiu a politológiu. Človek s mnohými titulmi, avšak jeden relevantný chýba. S čistým svedomím ho môžeme nazvať amatérskym archeológom, pričom tejto vednej disciplíne sa údajne začal venovať až tesne pred prvou návštevou mestečka Visoko. „Veriaci“ mu hovoria Indiana Jones z Bosny. Skeptici ho na druhej strane označujú za zlého a kontroverzného archeológa. Zarába na svojich príbehoch, a teda, vie ako na to. Organizuje zájazdy pre turistov alebo dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s výskumom, a jeho hlavným príjmom sú prednášky o bosnianskych pyramídach, kvôli ktorým cestuje po celom svete. Na svojom konte má viacero publikácií, nad ktorými odborníci krútia hlavami. Medzi jeho najzaujímavejšie názory patrí napríklad vyhlásenie z knihy Alternatívna história. Spomína, že v roku 1945 Adolf Hitler spoločne s viacerými nacistickými vodcami našli útočisko v podzemnej základni na Antarktíde. Tiež je presvedčený, že Mayovia sú potomkami mimozemšťanov.

Semir Osmanagić (Zdroj: www.semirosmanagic.com)

Bosna a Hercegovina si v posledných desaťročiach prešla neľahkým obdobím. Občianska vojna poznačila celý región, ktorý sa stále zotavuje. Objavenie a medializácia pyramíd a mnohých ďalších menších, ale senzačných prvkov projektu viditeľne pomáhajú turizmu v okolí. Počet návštevníkov mestečka Visoko sa za posledných desať rokov zvýšil z 10 000 na 250 000 ročne. To nemôže znamenať nič iné, ako posilnenie ekonomiky v regióne, čo je chvályhodné. Menej ušľachtilo však pôsobia štátne dotácie smerujúce k tomuto projektu. Peniaze, ktoré by mohli pomáhať pri zachraňovaní a udržiavaní skutočných historických pamiatok, sa strácajú v Osmanagićovom biznise. Rozporuplné pyramídy lákajú veriacich nadšencov, ale aj skeptikov, ktorí si radi vychutnajú krásnu prírodu. Napokon, každá minca má dve strany.