Školské jedálne sú výborným miestom na zabezpečenie správnych stravovacích návykov a pitného režimu Vášho dieťaťa počas školského vyučovania.