Miška Mihoková (26) je výnimočná – má totiž trošku iný „pohľad“ na svet a na štúdium ako väčšina študentov. Od detstva nevidí, a to znamená, že musí dvojnásobne využívať všetky ostatné zmysly. V každodennom živote a aj pri štúdiu.