Dnes je druhý deň konferencie Marketing Identity, ktorá sa koná už po 15.-ty krát na Smolenickom zámku. Jedná sa o najväčšiu vedeckú konferenciu o marketingu a médiách. Tento rok je konferencia s podtitulom Digital Mirrors. Bude sa zaoberať otázkami, či sú digitálne médiá (zrkadlovým) odrazom jednotlivca aj podniku.