Komička Evelyn dobíja internet vtipnými virálnymi videami. No film Tlmočník sa venuje ťažkej téme, kde musela ísť sranda bokom.