Už dlho sa hovorí, že čím viac človek číta, tým je rozhľadenejší a obohacuje svoju slovnú zásobu.Najnovšie to potvrdila štúdia, ktorá bola uverejnená v magazíne International Journal of Business Administration ešte v máji tohto roka. Na jej základe platí, že to, čo čítajú študenti počas vysokej školy, ovplyvňuje následnú schopnosť písať a produkovať plnohodnotné texty. Autori štúdie zistili, že obsah, ktorý čítajú, a časté opakovanie tejto činnosti majú väčší vplyv na schopnosť písať, než je to v prípade podávania presných inštrukcií k tomu, ako majú písať.

Študenti, ktorí sa venujú skôr čítaniu odborných časopisov, literatúry faktu a podobných žánrov, vynikajú viac prepracovanými vetami vo svojich textoch ako tí, čo uprednostňujú beletriu (napr. fantasy či science fiction) a online náhradu, ktorú predstavujú zdroje typu Reddit, BuzzFeed, Tumblr a pod.

(zdroj: prexels.com)
Pozitívny účinok má najmä odborná literatúra (zdroj: pexels.com).

Rozdiely v spôsobe čítania

Konkrétny výskum sa zároveň zaoberal pojmom „deep reading“, ktorý sa dá definovať ako čítanie, ktoré je pomalé, no čitateľa pohltí a ponúkne mu bohaté zmyslové detaily, emočnú a morálnu zložitosť. Takéto čítanie nastáva, keď je jazyk bohatý na detaily, metafory, narážky a preniká do oblastí mozgu. Tie sa napríklad aktivujú aj v prípadoch, kedy človek zažíva nejakú udalosť. Je zároveň výborným cvičením pre mozog a má dokonca zvyšovať empatiu na základe toho, že sa čitateľ ponorí hlbšie do deja, analyzuje ho a reflektuje čítaný text.

Existujú dve efektívne cesty na zlepšenie písania vďaka uvedenému typu čítania: ide o čítanie básní a fikcie. Obe zapájajú emócie a schopnosť porozumieť, čo pomáha prehlbovať a zlepšiť štýl písania, uviedol vo svojom článku magazín Psychology Today.

Naopak, „light reading“ sa dá považovať za úplný protiklad predošlého spôsobu. Stotožňuje sa s obsahom, aký môžeme čítať na online blogoch a webových stránkach. Takémuto procesu chýba hlbšia analýza, zaujatie stanoviska, ktoré by mohli stimulovať myšlienky. Ide len o ľahké a rýchle čítanie, pri ktorom behom pár minút zabudneme, o čo v danom článku vôbec šlo.