Do programu Erazmus sa v roku 2015 zapojil rekordný počet študentov, informovala Európska komisia (EK).Ešte 26. januára začala eurokomisia oslavovať 30 rokov od vzniku tohto študijného výmenného programu, ktorý sa teší veľkej obľube mladých Európanov. V roku 2015 sa do programu Erasmus+ zapojilo rekordných 678 000 ľudí, ktorí študovali, stážovali, alebo pôsobili ako dobrovoľníci v zahraničí vďaka rozpočtu vo výške 2,1 miliardy eur. Po prvý raz sa program rozšíril o možnosť vycestovať, ale aj prijať študentov zo štátov mimo Európy. Novinkou je plán zapojiť v najbližších troch rokov do programu 100 000 utečencov, na čo EÚ vyčlenila štyri milióny eur.

Erasmus (zdroj: pexels.com)
Erasmus zvyšuje šancu na kariérny úspech (zdroj: pexels.com)

EÚ bude oslavovať 30. výročie programu počas celého roka sériou podujatí na európskej, národnej aj miestnej úrovni v spolupráci s ľudmi, ktorí sa do programu zapojili. Cieľom EK je program ďalej rozvíjať a získať počas podujatí spätnú väzbu od mládeže. Podľa EK je program Erasmus veľmi prínosný a zvyšuje šancu, že mládež dosiahne kariérny úspech. Z prieskumov vyplýva, že študenti, ktorí program absolvovali, si ľahšie nachádzajú zamestnanie a tretina stážistov dostane ponuku začať pracovať vo firme, kde predtým stážovala. V prieskume z roku 2014 až 96 percent opýtaných uviedlo, že sa radi do programu zapojili.

Mladí ľudia (zdroj: pexels.com).
Mladí ľudia sú radi, že sa do programu zapojili (zdroj: pexels.com).

Erasmus je jedným najúspešnejších programov EÚ. Priamo je do neho zapojených 33 štátov – 28 členov Únie a Turecko, Macedónsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island. V rokoch 2014-2020 má program rozpočte 14,7 miliardy eur.  Erasmus vznikol v roku 1987 a už prvý rok ho využilo 3 200 študentov z jedenástich štátov. Za tri desaťročia existencie programu sa do neho zapojilo viac ako deväť miliónov ľudí, ktorí vďaka nemu študovali a stážovali v zahraničí.

Zdroj: TASR