Naozaj šikovná skupinka študentov, ktorá je dôkazom, že budúcnosť našej spoločnosti nie je stratená. Lebo čo doVOLÍŠ, tak sa budeme mať.



Mladí študenti z iniciatívy „Čo doVOLÍŠ?“ sa prostredníctvom prehľadne spracovaných analýz snažia podať obraz o tom, aký majú politické strany kandidujúce vo voľbách postoj k najzávažnejších otázkam Slovenska. Jeden zo zakladateľov iniciatívy, MATÚŠ ĎURAŇA, nám porozprával o čo im ide, ale aj aký majú študenti postoj k nadchádzajúcim voľbám.

Ako vlastne vznikla iniciatíva „Čo doVOLÍŠ?“ 

Prvotná myšlienka našej iniciatívy skrsla v mojej hlave, keď som v meste pozoroval volebné bilboardy a slogany, s ktorými idú strany do volieb. Ich účelovosť a prvoplánovosť mi vnútili otázku, či sú politici vôbec pripravení riadiť štát na komplexnej úrovni, teda riešiť aj iné oblasti ako len diaľnice a azylovú politiku. Následne som svoj nápad povedal mojim kamarátom, ktorým sa páčil a veľmi rýchlo sme dali dokopy tím siedmich študentov zo Žiliny a z Košíc. Spolu sme vytvorili názov, grafiku, plán aj stratégiu iniciatívy “Čo doVOLÍŠ?”, ktorá sa práve tým, že zhŕňa najdôležitejšie body volebných programov jednotlivých strán,  snaží pomôcť voličom kvalitnejšie sa rozhodnúť komu dajú 5. marca svoj hlas.

Niektorí z členov "Čo doVOLÍŠ?" (Zdroj: archív M.Ď.)
Niektorí z členov „Čo doVOLÍŠ?“ (Zdroj: archív M.Ď.)

Ste študentskou iniciatívou. S akými reakciami študentov sa poväčšine stretávate – aktívne sa zaujímajú o politické dianie a majú v ňom prehľad alebo im to je jedno?

V rámci našej školy (Gymnázium bilingválne Žilina) máme veľké šťastie v tom, že sa o politike a problémoch v štáte otvorene a kriticky zamýšľame aj počas vyučovania. Pre študentov v našom veku ide o prvé voľby do parlamentu, ktorých sa môžu aktívne zúčastniť, teda nemožno povedať, že by sa o politické dianie nezaujímali. Skôr sa dajú rozdeliť na tých, ktorí sú náchylnejší uveriť revolučnejším, extrémistickým stranám a na tých, ktorí sa snažia zorientovať sa a vybrať si z politického mainstreamu.

Moja vlastná skúsenosť hovorí, že dnes už síce málo mladých ľudí namietne, že ich hlas nič nezmení, svoj nezáujem o voľby ale vysvetľujú tým, že nemajú koho voliť. Čo si o tom myslíte?

Súhlasíme, študenti sú už  tiež “napáchnutí” celkovou dezilúziou a nedôverou spoločnosti voči politikom, ktorú vnímajú buď v rodine alebo na sociálnych sieťach. Navyše, politické strany stále vnímajú študentov rovnako chybne ako dôchodcov. Myslia si, že nám stačí pár prázdnych sľubov, a potom ich budeme ako poslušné ovečky voliť.

„Pre študentov v našom veku ide o prvé voľby do parlamentu, ktorých sa môžu aktívne zúčastniť.“

Často sa skloňuje voľba menšieho zla. Myslíte si, že je to nutné alebo sa dá v ponuke strán nájsť aj niečo, čo nám môže skutočne úplne vyhovovať?

Ja si osobne myslím, že žiadna ideálna politická strana neexistovala ani existovať nebude. Je chybou domnievať sa, že niekedy bude existovať čo i len jedna politická strana, ktorá konkrétnemu voličovi vyhovie v úplne všetko všetkom, pretože škála otázok, o ktorých sa v politike rozhoduje, je neuveriteľne široká. Do volieb ide 23 politických subjektov, ktoré ponúkajú veľa rôznych riešení a hodnôt a ja si myslím, že si každý minimálne jednu nájde a so svojou voľbou bude spokojný, aj keď sa s ňou nemusí stotožňovať vždy na 100%.

Hodnotíte programy politických strán na základe ich angažovanosti a stanovísk k rôznym oblastiam: školstvo, sociálna politika, cestovný ruch medzinárodné vzťahy, ekonomika, korupcia… Ktorá oblasť je podľa vás kľúčová?

Myslíme si, že politická strana, ktorá chce v krajine vládnuť, musí byť pripravená na to, že bude rozhodovať vo všetkých oblastiach štátu. Pre každého z nás je kľúčová iná oblasť, preto musí byť podľa nášho názoru strana pripravená ponúknuť taký program, ktorý zaujme každého voliča. Ďalšou dôležitou otázkou je tiež to, ako chce konkrétna strana dané problémy riešiť. Je samozrejmé a prirodzené, že ich riešenia sa líšia na základe toho, či sú pravicové, ľavicové, konzervatívne, liberálne a tak ďalej. Zhodnotenie riešení je potom už na konkrétnom voličovi.

Aký je program politických strán v oblasti školstva? (Zdroj: Facebook)
Aký je program politických strán v oblasti školstva? (Zdroj: Facebook)

Čo by ste poradili tým, ktorí ešte stále nevedia, koho ísť voliť?

Mali by ste zvážiť svoje osobné kritéria a hodnoty, ktoré chcete, aby boli zastávané v parlamente. Nemenej dôležité je samozrejme prečítať si aj volebné programy a vyjadrenia jednotlivých kandidátov. Hlas dajte tej strane, ktorá vám z vášho zoznamu splní najviac požiadaviek.  Nebojte sa diskutovať a spýtať  na názor ľudí, ktorým dôverujete a ktorých považujete za kompetentných v otázkach politiky. Každopádne, najdôležitejší je samotný akt toho, že pôjdete voliť, pretože volebná pasivita nič nerieši.

Vy sami máte už vo voľbe jasno?

Hovoriac za seba na 90% viem, koho budem voliť. No bol to zdĺhavý proces.

Venujú sa podľa vášho názoru programy politických strán dostatočne otázke školstva?

Záleží od jednotlivých strán. Niektorí prinášajú systémové riešenia, ktoré si naše školstvo vyžaduje, iní zase predstavujú len hŕstku opatrení, ktoré veľmi neodpovedajú tomu, že je pre nich táto oblasť prioritou. Ale nech posúdi každý sám, tejto téme sme sa  v blogu venovali pomerne obšírne.

„Najdôležitejší je samotný akt toho, že pôjdete voliť, pretože volebná pasivita nič nerieši.“

Je podľa vás vhodné, aby politici navštevovali počas predvolebných kampaní vysoké školy?

Nepovažujem za vhodné, aby akademická pôda slúžila na predvolebné naháňanie voličov. Univerzita nie je športová hala ani bar, je to miestom poznávania a formovania každého jedinca, ktorý by nemali politici priveľmi ovplyvňovať a narúšať jeho fungovanie.

Ako vnímate prebiehajúci štrajk učiteľov?

 Od začiatku plne podporujeme požiadavky učiteľov a ich aktivity monitorujeme. Aj oni sa pokúšajú o to isté čo my- aby sa ľudia naozaj zamysleli nad tým, koho budú voliť a čo sú títo ľudia ochotní aj reálne presadiť.

Plánujete s vašou iniciatívou pokračovať aj po voľbách?

Po voľbách budeme mať rozhodne menej materiálu na spracovanie, takže je možné, že budeme trochu menej aktívni. Stále však vidíme priestor, v rámci ktorého sa môžeme realizovať. Prvým napríklad bude porovnanie programového vyhlásenia vlády s opatreniami, ktoré sľúbili občanom vo volebných programoch.

(Zdroj: Facebook)
(Zdroj: Facebook)

A čo dovolíte 5.marca VY?