Herec, ktorý sa bohužiaľ premiéry nedožil, sa od začiatku intenzívne zapájal do jej tvorby. Jej uvedenia sa už nedočkal. Divadlo Disk si ho pripomína reprízou hry.Divadelná skupina DISK pokračuje už vo svojej 64. divadelnej sezóne. Inscenáciu s názvom Blaho Uhlár a kolektív DISK: Continuo Hommage à Milan Brežák venuje zosnulému divadelníkovi.

Vznikla s použitím monológu Oskara z filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander. Inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby od 5. apríla 2016 do 25. februára 2017. „Súbor sa vypol k výraznému výkonu a to, že v inscenácii zaznie Marsellaise naznačuje, že doba je zrelá na revolúciu. Milan bol revolucionár,“ píše sa v anotácii hry. Predstavenie tejto inscenácie bude 25. mája 2019 v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave.

divadelné predstavenie Trnava
Pocta Milanovi.

Divadelný súbor DISK začal svoju činnosť v novembri roku 1955 na Kopánke v Trnave inscenovaním klasických divadelných hier slovenských a svetových dramatikov (1955–1986).V 86-tom prišiel do divadla Blaho Uhlár. V rokoch 1993 – 2005 viedol tvorivú skupinu Dušan Vicen. Po 13 rokoch sa do súboru vrátil režisér Blaho Uhlár. Spolu začali budovať Divadelné štúdio DISK Trnava, ktoré v júli 2007 otvorili a začali v ňom pravidelne hrať pre verejnosť.

Súčasná tvorba divadelného súboru je  zameraná na hľadanie nových postupov divadelnej tvorby. Svojou tvorbou sa pokúša u diváka formovať a utvárať si vlastné názory a nie pasívne prijímať názory iných.

Súbor počas svojej 64-ročnej nepretržitej činnosti uviedol 73 premiér inscenácií a odohral 1 122 predstavení svetovej a slovenskej klasiky, ako aj vlastnej autorskej tvorby. So svojimi inscenáciami sa prezentoval na 203 festivaloch, z toho na 29 festivaloch s medzinárodnou účasťou na Slovensku a 47 festivaloch v zahraničí.