Fakulta filozofických a kultúrnych štúdií Viedenskej univerzity ponúka mnoho atraktívnych odborov. Počuli ste už o štúdiu japanológie vo Viedni? Dou-itashimashite! (Vitajte!)Ak  je vaším snom študovať japonskú kultúru a jazyk, budete to mať o čosi ťažšie ako vaši kamaráti, ktorí išli na sociológiu. Na Slovensku sa japanológia študuje iba v Bratislave na Univerzite Komenského. Akademická pôda študentom otvára svoje brány každé dva roky. Pokiaľ nechcete alebo z nejakých príčin nemôžete študovať v Bratislave, ešte môžete svoje šťastie skúsiť v Olomouci či vo Viedni. My sme si bližšie posvietili na Viedenskú univerzitu a jej Fakultu filozofických a kultúrnych štúdií.

Dôvodov, prečo študovať japanológiu, môže byť mnoho, avšak študent musí mať skutočný záujem o Japonsko a jeho kultúru. Človek počas štúdia na Viedenskej univerzite získa mnoho cenných kontaktov z daného odboru. Na začiatku sa študent zameria na všeobecný prehľad a špecializovať sa začne až po určitom čase. Môže si vybrať diplomatické vzťahy, tlmočenie alebo prekladateľstvo. Jednou zo študentiek je aj Petra, ktorá nás veľmi ochotne zasvätila do jej štúdia japanológie. „Štúdium japanológie sa oplatí ľuďom, ktorých bavia humanitné vedy, špecificky týkajúce sa Japonska a jeho vzťahov so zvyškom sveta,“ ozrejmuje nám študentka.

Rakúsko verzus Slovensko

Systém stupňov štúdia v Rakúsku je trochu podobný tomu na Slovensku. Študent japanológie má možnosť študovať najprv 3 roky. Po úspešnom štúdiu získa titul bachelor of arts (BA). Ďalej môže pokračovať na magisterské štúdium, kde získa titul master of arts (MA). Oba tituly sa píšu za menom. Viedenská univerzita je štátna škola, takže študent okrem bežného zápisného poplatku neplatí nič navyše. „Na japanológiu do Viedne som prijímacie skúšky nerobila. Jediné predpoklady, ktoré som musela splniť, boli úspešná maturitná skúška a jazykový certifikát minimálnej úrovne B2. Oba doklady bolo potrebné doložiť v nemeckom jazyku. Maturita z nemeckého jazyka, hoci úrovne B2, nebola uznávaná,“ zaspomínala si Petra.

Počas štúdia japanológie má študent mnoho príležitostí, ako zdokonaliť svoje poznatky v oblasti jazyka alebo kultúry. Pre odbor je každé dva roky zvolená určitá téma, ktorej sa prispôsobujú mnohé predmety v osnovách. Následne študenti pracujú na konkrétnych zadaniach či projektoch, aby si zvolenú tému čo najviac osvojili. V ponuke je tiež Erasmus a stáže, ktoré sú pod záštitou slovenského alebo rakúskeho veľvyslanectva. Niektoré sú obmedzené pre občanov konkrétnej republiky, ale každý si tu dokáže nájsť niečo svoje. Nástenky v škole sú plné plagátov s ponukami. Pedagogickí pracovníci japanológie taktiež v každom zimnom semestri organizujú stretnutia pre študentov, kde im všetky možnosti vysvetľujú a radia, ktoré sú pre nich čo najvhodnejšie. Každý študent si skutočne vyberie presne to, čo ho zaujíma. „Učitelia neustále aktualizujú webovú stránku a posielajú nám informačné e-maily. Vedia, že bez praxe to nejde. Stále nám do pozornosti dávajú ponuky, aby sme si niečo vybrali,“ dodáva Petra.

Viedenská univerzita vo Viedni / Zdroj: Petra
Viedenská univerzita vo Viedni. Zdroj: Petra

Japanológia je odbor ako každý iný. Študenti si potrebujú ozrejmiť základné poznatky z kultúrnych, sociologických, jazykových, historických, literárnych, geografických či politologických predmetov. Majú možnosť zvoliť si aj predmety z kategórie populárno-náučných. Čo sa učia v takom prípade? Ich hlavným záujmom je napríklad anime tvorba. Japonci sú známi aj pre svoje zvyky a tradície. Hlavne na vidieku. Sviatky sú pre nich niečím výnimočným. Aj tomu sa venujú predmety, ktoré navštevujú študenti. Nám sa osobne zapáčil Zlatý týždeň a jeho obyčaje. Aký sviatok má však rada Petra? „Mám mnoho obľúbených sviatkov. Jedným z príkladov je sviatok shichi-go- san, kde deti oslavujú svoje tretie, piate a siedme narodeniny v podstate v jeden deň v roku, a je to spojené so slávnosťami v chrámoch, a decká sú v kimonách.“

Petra svoje rozhodnutie študovať vo Viedni neľutuje

Po skončení strednej školy ovládala nemčinu a angličtinu. Japonská kultúra ju veľmi lákala. K tomu všetkému sa pridalo aj mnoho iných faktorov, a tak zakotvila vo Viedni. Neľutuje, že neštuduje v Bratislave. Viedenská univerzita má podľa nej viac uznávané diplomy z jazykových odborov, okrem toho história a vplyv oboch univerzít sú pre ňu na inej úrovni. Okrem štúdia japončiny sa jej splnila aj ďalšia podmienka jej štúdia. Bola v každodennom styku s nemčinou či angličtinou, preto na tieto jazyky nezanevrela. Práve naopak, viac sa v nich zdokonaľovala. Vďaka tomuto štúdiu sa pre potenciálnych zamestnávateľov stala atraktívnejšiou.

Aký je ďalší dôvod študovať japanológiu vo Viedni? Viedenská univerzita ako prvá dala možnosť študentom vzdelávania sa v tomto odbore. Fakulta je veľmi známa aj v Japonsku. Aj vďaka tomu študenti získavajú väčšiu šancu uplatniť sa po skončení štúdia. „Svoje rozhodnutie študovať vo Viedni som neoľutovala ani raz. Nebolo to vždy jednoduché, no i tak si myslím, že mi to dalo omnoho viac, než keby som študovala na Slovensku,“ uzatvára svoje rozprávanie Petra.