Novela zákona o vysokých školách prináša rôzne prekvapivé zmeny. Predĺženie bezplatného štúdia, udeľovanie titulov odborníkom z praxe. To všetko nás možno čaká.Vysoké školy na Slovensku čakajú zmeny. Nový školský zákon by mal obsahovať rôzne prekvapenia. Vysoké školy by už nemali byť rozdeľované na univerzitné a odborné. Novinky čakajú aj systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl. Vzniknúť má Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré predstavil minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).

via GIPHY

„Tieto dva návrhy zákonov by mali zvýšiť flexibilitu vysokých škôl pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania. A zároveň aj posilniť ich zodpovednosť za kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania,“ uviedol dnes šéf rezortu školstva. Navrhované opatrenia môžu podľa Plavčana viesť aj k optimalizácii siete týchto škôl.

Ministerstvo pripomína, že vysoké školy už dvakrát prešli procesom hodnotenia úrovne ich tvorivej činnosti. Výsledky hodnotenia doposiaľ však nepriniesli zásadnejšie rozlíšenie kvality jednotlivých vysokých škôl. Rezort preto navrhuje zmenu systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách.

Tieto dva návrhy zákonov by mali zvýšiť flexibilitu vysokých škôl pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania.

Vzniknúť má aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá nahradí súčasnú akreditačnú komisiu. Po novom za kvalitu vysokoškolského vzdelávania bude primárne zodpovedná vysoká škola. Tá bude zabezpečovať kvalitu prostredníctvom svojho vnútorného systému, ktorý bude agentúra posudzovať.

Nový školský zákon upúšťa aj od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Po novom však vysoká škola, ktorá prejde hodnotením a splní kritériá, bude môcť získať dočasné označenie „výskumná univerzita“.

Funkčné miesta docentov a profesorov by po novom už nemali byť viazané na akademicko-pedagogický titul a mohli by ich tak obsadzovať aj odborníci z praxe.

via GIPHY

Ministerstvo však zavádza dve opatrenia. Prvým je, že v rámci výberového konania bude potrebné posúdiť, či uchádzač spĺňa podmienky z hľadiska pedagogickej praxe, ako aj v oblasti tvorivej činnosti. Súčasne sa od tohto zamestnanca bude vyžadovať, aby v lehote šiestich rokov prešiel najmenej habilitačným konaním (postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu).

Funkčné miesta docentov a profesorov by po novom už nemali byť viazané na akademicko-pedagogický titul.

Upraviť by sa mali aj pravidlá školného v súvislosti s prekročením štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme. Novela umožní študovať bezplatne o jeden rok dlhšie.

via GIPHY

Takýto model podľa ministerstva funguje aj v Českej republike a zjednodušuje podmienky pre študenta aj z hľadiska akademickej mobility.

Novela umožní študovať bezplatne o jeden rok dlhšie.

V prípade schválenia zákonov v parlamente by zmeny mali začať platiť od začiatku budúceho roka.

Zdroj: TASR