Mnohí čitatelia správ uprednostňujú, aby im správy, ktoré by ich mohli zaujímať, radšej vyberali algoritmy než samotní novinári.Vyplýva to z nedávnej štúdie Inštitútu Reuters pre štúdium žurnalistiky, o ktorej výsledkoch informovala Európska aliancia tlačových agentúr (EANA). Algoritmy sú podľa štúdie obľúbené najmä u mladších a technologicky zdatnejších recipientov.  Štúdiu inštitút vypracoval na základe rozhovorov s mladšími (vo veku 20-34 rokov) a staršími čitateľmi správ (vo veku 35-54) z Británie, Spojených štátov, Nemecka a Španielska.

Obľúbenosť algoritmami vyberaných správ je v súlade so širším prieskumom inštitútu agentúry Reuters s názvom 2016 Digital News Report. V ňom asi 36 percent respondentov uviedlo, že im vyhovuje, ak sú im predkladané správy vyberané automaticky na základe toho, čo už doposiaľ čítali. Naproti tomu 30 percent respondentov povedalo, že je radšej, ak tieto správy vyberajú novinári.  Čitatelia, ktorí preferovali správy vyberané algoritmami, sa tak cítili nezávislejší od redakčných či politických agend a mali tiež pocit, že majú väčší priestor na vlastný úsudok a interpretáciu prečítaného.

Respondenti, ktorí boli naopak radšej, ak im správy vyberali redaktori, boli skôr starší a menej technicky zdatní. Vážili si tiež odborné znalosti redaktorov. Najmä čitatelia z Nemecka prejavovali aj určitú ostražitosť ohľadom toho, že algoritmy pri výberoch správ používajú ich osobné údaje. EANA je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy, ktorej členom je TASR ako jediná slovenská tlačová agentúra. Úlohou aliancie je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.

Zdroj: TASR