Absolventi univerzít a vysokých škôl môžu získať informácie o medzinárodnom absolventskom programe Growww Skupiny MOL aj cez Messenger Bot, nový komunikačný nástroj sociálnej siete Facebook.Absolventský program Growww vznikol v roku 2007. Tento rok ponúka celkovo 176 pracovných miest v deviatich krajinách, a to v oblastiach strojárstva, IT, ekonomiky a prírodných a spoločenských vied. Okrem Slovenska sú k dispozícii pozície v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Taliansku, Poľsku a Českej republike. Absolventi sa môžu prihlásiť do 7. apríla.

Absolventi univerzít a vysokých škôl môžu teraz získať informácie o medzinárodnom absolventskom programe Growww Skupiny MOL aj cez Messenger Bot, nový komunikačný nástroj sociálnej siete Facebook.

program growww
Zdroj: ipglab.com

 

„Všeobecným cieľom medzinárodného programu Growww je zamestnávať najlepších absolventov a mladých odborníkov z rôznych odborov. Keďže pre túto skupinu ľudí je komunikačným kanálom číslo jeden aplikácia Messenger, používanie služby Messenger Bot považuje Skupina MOL pre účely náboru ako veľmi efektívne,“ povedal Molnár, hovorca Slovnaftu, dcérskej spoločnosti skupiny MOL. Doplnil, že konverzáciu je možné začať vyhľadaním hesla Growww v aplikácii a odoslaním správy s pozdravom Hi.

Všeobecným cieľom medzinárodného programu Growww je zamestnávať najlepších absolventov a mladých odborníkov z rôznych odborov.

Vybraní kandidáti budú mať počas 12 mesiacov trvania programu priradeného školiteľa, ktorý im pomôže s úlohami a povinnosťami. V rámci Business Education, ako aj od svojich kolegov, získajú prehľad o fungovaní Slovnaftu a o činnostiach jeho materskej spoločnosti.

Zdroj: TASR